Mitt liv som modell

Modell på deltid, kjæreste på heltid. Blir en god blanding når jeg er sammen med en fotograf. Er vel ikke dårlig å ha sin helt egen personlig fotograf som kan ta bilder av meg til enten bloggen eller hvis jeg finner ut at jeg vil ha et nytt profilbilde. I tillegg får han brukt meg til oppgavene sine og eksprimentere med forskjellige type lys eller motiver. Jeg hjelper han så mye jeg kan, så får jeg selvfølgelig mye hjelp tilbake med det jeg behøver assistanse til. Sånn er det å være kjæreste om du vil eller ikke. Haha. 

// Part time model, full-time girlfriend. A good mix when I’m in a relationship with a photographer. I’m lucky to have my very own personal photographer who can take pictures of me for my blog or if I find out that I want to have a new profile picture. Besides, he can use me for his projects and experiment with different types of light or motifs. I help him as much as I can, and he of course helps me back whenever I need assistance. That’s how it is if you want to or not. Haha. //

Disse bildene er tatt av Georg og som han har lagt ut på sin instagramkonto /georgaamodt/

Følg han gjerne 🙂

 

– FRIDA –

 

#foto #modell #kamera #fotograf #hverdag #kjæreste #blogg

Når usikkerheten inntreffer

Hver dag tenker jeg på hva jeg skal gjøre etter jeg er ferdig med bachelorgraden min her i Southampton. Jeg har alltid vært flink til å planlegge og vite hva jeg skal gjøre to år i fremtiden, men denne gangen står litt mer på spill. Ferdig utdannet, flytte tilbake til Norge, finne et sted å bo og det vanskligste er å finne en jobb. Jeg vet jo hva jeg vil, men om jeg får drømmejobben med det første er usikkert. Når usikkerheten inntreffer kommer de negative tankene. Jeg er ikke god nok, sikkert ingen som vil ansette meg og jeg gir opp. Må bli strengere med meg selv og si at jeg er bedre enn det jeg tror. Hvis det ikke går min vei når jeg kommer tilbake til Norge og en usikker hverdag som nyutdannet, må jeg bare jobbe på til jeg får det til å fungere. Vil ikke være en person som gir opp.

// Every day I think about what I'll do after I finish my BA here in Southampton. I've always been planning and knowing what I wanted to do in the future, but this time it's more difficult. After graduation I will move back to Norway, find a place to live and the hardest part is to find a job. I know what I want, but if I get my dream job is uncertain. When uncertainty occurs the negative thoughts come trough. I'm not good enough, surely no one will hire me and I give up. I must be stricter with myself and say that I'm better than I think. I do not want to be a person who gives up. //


Foto: Georg Aamodt
 

 

– FRIDA –

 

#foto #skole #hverdag #jobb #motivasjon

Hvor vil jeg ende opp?

Fra jeg var liten har jeg alltid likt å ta bilder og startet på medier og kommunikasjon for å bli fotograf. På de tre årene fikk jeg flere interesser som scenograf til film, reklame, magasin og journalistikk. Jeg hadde plutselig mange muligheter å velge mellom som gjorde det vanskligere for meg å finne ut av hva jeg ville gjøre etter videregående. Gikk litt bort ifra foto, til Georgs store fortvilelse. Prøvde lenge å finne ut hva jeg ville og endte opp med å søke på Art Direction på Westerdals, kom ikke inn. Året etter søkte jeg på Retail Design på Westerdals, kom ikke inn. Til slutt søkte jeg på Interiør på NKF etter søkefristen og kom inn to dager senere. Her sitter jeg nå i England med den siste oppgaven min som bachelorstudent og går gjennom et tiår med bilder som viser hint til det jeg faktisk vil gjøre i fremtiden. Her er et bilde jeg tok på videregående til en reklameoppgave som jeg ble veldig fornøyd med. Restaurerte bildet og her er resultatet.

// When I was a little girl, I’ve always liked to take pictures and started on media and communication in high school to be a photographer. In the three years I went to high school, I received several interests as production designer, advertising, magazine and journalism. I suddenly had many opportunities to choose from which made it harder for me to find out what I wanted to do after high school. It took a long time to figure out what I wanted and ended up applying for Art Direction at Westerdals and got rejected. The following year, I applied for Retail Design at Westerdals and got rejected. Finally, I applied for Interior at NKF after applying after the deadline and got in two days later. Now I’m in England with my last project as an undergraduate and going through a decade of images showing hints to what I want to do in the future. Here is a picture I took in high school to an advertising project which I was very pleased with. I restored the picture and here is the result. //

Før / Before

Etter / After

Litt bedre og litt morsomt å se forandringen!

// A little better and funny to see the change! //

 

– FRIDA –

 

#foto #bilde #styling #hverdag #skole #blogg #reklame 

Moodboard

I en kreativ prosess har man mange tanker og ideer som svimler rundt i hodet. For å få ned disse tankene er det greit å lage seg et moodboard eller en slags stemningscollage. Her legger du sammen alt du har tenkt på og som du kanskje vil gjennomføre. Det blir et slags tankekart med dine ideer. Det kan være et moodboard om hvor du vil reise, noe du vil oppleve, inspirasjon til mote, blogg, oppussing og interiør til hva du vil. Jeg har laget moodboards til skoleoppgaver, hverdag, reise og trender. Man trenger ikke bare bruke bilder man finner, men også bilder du selv har tatt, materialer du har funnet, farger som frister og motiver som er interessante.

// In a creative process, you have many thoughts and ideas that rotate around in your head. To bring down these thoughts is it good to make yourself a mood board or an atmospheric collage. Then you collect together everything you have thought about, and the ideas that you might want to complete later. It becomes sort of a mind map of your ideas. You can use the mood board to be an inspiration to where you want to go on a holiday, something that you want to experience, an inspiration for fashion, blog, renovation and interior for what you want. I’ve made mood boards to get inspiration for my projects, everyday inspiration, travel and trends. You do not only have to use images that you find, but also pictures you have taken, materials that you have found, colours that tempt and subjects that are of interest. //

     

    

/pinterest/

Til og med når jeg skal starte på et moodboard er det interessant å se andres moodboards for å få enda mer inspirasjon og kreative måter til å lage det. Følg meg gjerne på Pinterest for interiørinspirasjon /fridavardehaug

// Even when I have to start on a mood board is it interesting to see other people’s mood boards to get even more inspiration and creative ways to make it. Follow me gladly on Pinterest for interior inspiration /fridavardehaug //

 

– FRIDA –

 

#interiør #inspirasjon #blogg #inspo #moodboard #foto #bilder #hverdag #pinterest